Hải quan Hải Phòng: Kim ngạch nhập khẩu ô tô tăng hơn 12 lần

Theo thông tin cập nhật của Cục Hải quan Hải Phòng, tổng số tờ khai trong tháng 2 của toàn Cục là 87.357 tờ khai giảm 3,05% so với cùng kỳ năm 2018.Trong số 4 chi cục hải quan trực thuộc Cục Hải quan Hải Phòng, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực III đạt 8.255 tờ khai, mặc dù giảm 33,4% so với cùng kỳ năm 2018 nhưng vẫn là đơn vị dẫn đầu về số lượng tờ khai trong 4 chi...

Theo thông tin cập nhật của Cục Hải quan Hải Phòng, tổng số tờ khai trong tháng 2 của toàn Cục là 87.357 tờ khai giảm 3,05% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong số 4 chi cục hải quan trực thuộc Cục Hải quan Hải Phòng, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực III đạt 8.255 tờ khai, mặc dù giảm 33,4% so với cùng kỳ năm 2018 nhưng vẫn là đơn vị dẫn đầu về số lượng tờ khai trong 4 chi cục.

Cơ cấu tờ khai tại 9 chi cục trực thuộc Hải quan Hải Phòng tháng 2. Biểu đồ: T.Bình.

Trong khi đó Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ có số lượng tờ khai ít nhất đạt 2.909 nhưng tăng tới 44,37% so với cùng kỳ năm 2018. Số lượng tời khai tăng nhanh ở Chi cục do Cảng Tân Vũ Lạch huyện đã đi vào khai thác, đón nhiều tầu có trọng tải lớn vào làm hàng.

Trong 5 chi cục hải quan ngoài cửa khẩu, Chi cục Hải quan KCX & KCN đạt 20.300 tờ khai, tăng 3,23% so với cùng kỳ năm 2018 là đơn vị có số lượng tờ khai lớn nhất.

Trong khi đó, Chi cục Hải quan Thái Bình đạt 3.885 tăng 4,46% so với cùng kỳ năm 2018 và là đơn vị có số lượng ít nhất.

Xét về kim ngạch, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trong tháng 2 toàn Cục đạt gần khoảng 1,15 tỷ USD, tăng 14,7 % so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 10 triệu USD, tăng 5,8%; kim ngạch nhập khẩu đạt gần 1.14 tỷ USD, tăng 14,8%.

Như vậy, có thể thấy kim ngạch xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan Hải Phòng trong tháng 2 chủ yếu từ hoạt động nhập khẩu.

Ô tô nhập khẩu về khu vực cảng Hải Phòng. Ảnh: T.Bình.

Trong tháng, kim ngạch nhập khẩu mặt hàng ô tô các loại, xe máy, linh kiện phụ tùng xe máy, máy móc thiết bị tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2018.

Đặc biệt, riêng mặt hàng ô tô đạt kim ngạch hơn 135 triệu USD tăng 1240% (tương đương 12,4 lần); xe máy đạt hơn 2,9 triệu USD tăng 612,4,5%; máy móc thiết bị đạt gần 350 triệu USD tăng 34,3%…

Kim ngạch nhập khẩu ô tô nguyên chiếc tăng nhưng kim ngạch nhập khẩu mặt hàng linh kiện phụ tùng ô tô lại giảm 36,2% so với cùng chỉ đạt gần 16 triệu USD.

Bên cạnh đó một số mặt hàng nhập khẩu chủ lực như xăng dầu giảm 34,9% (đtạ gần 33,6 triệu USD), mỹ phẩm giảm 44,2% (đạt 78.900 USD)…

Thái Bình

Baonongnghiep.vn tổng hợp