Khu vực công nghiệp và xây dựng thu hút nhiều lao động nhất

Tổng số lao động theo khu vực kinh tế, theo Sách trắng, khu vực công nghiệp và xây dựng mặc dù có số doanh nghiệp không nhiều nhưng thu hút nhiều lao động nhất với 9,3 triệu lao động, chiếm 64,4% lao động toàn bộ khu vực doanh nghiệp, tăng 2,8% so với năm 2016.

Khu vực dịch vụ có tỷ trọng số doanh nghiệp lớn nhất trong toàn bộ khu vực doanh nghiệp nhưng thu hút lao động thấp hơn nhiều so với khu vực công nghiệp và xây dựng với 4,9 triệu lao động, chiếm 33,8%, tăng 5,2%. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chỉ thu hút được hơn 256,7 nghìn lao động, chiếm 1,8% lao động của toàn bộ doanh nghiệp, tăng 2,3% so với năm 2016.

Theo Bộ trưởng KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng, thời gian qua, kinh tế tư nhân tăng trưởng ấn tượng cả về số vốn, lợi nhuận. Cùng với đó, môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế được cải thiện đáng kể. Từ đó, tạo nền tảng quan trọng cho doanh nghiệp Việt Nam phát triển nhanh và đạt các kết quả tích cực. Số doanh nghiệp thành lập mới năm 2018 đạt cao nhất khi có 131.275 doanh nghiệp, với 1,47 triệu tỷ đồng vốn đăng ký.

“Quy mô doanh nghiệp tăng nhanh về số lượng và vốn, tạo đà cho doanh nghiệp tăng nhanh về doanh thu. Năm 2017, doanh nghiệp không chỉ phát triển nhanh về quy mô mà còn có sự cải thiện đáng kể về hiệu quả sản xuất kinh doanh. Thu nhập bình quân lao động tại doanh nghiệp/tháng trong năm 2017 đạt 8,27 triệu đồng. Lợi nhuận trước thuế doanh nghiệp tạo ra năm 2017 đạt 876,7 nghìn tỷ đồng, tăng 23,1% so với năm 2016. Có tới 14,5 triệu lao động trong DN và 33 triệu tỷ đồng được DN huy động sản xuất kinh doanh”, lãnh đạo Bộ KH&ĐT cho biết.

Thanh Nhung

Bình luận
0

Bình luận