Nâng cao năng lực quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản

Quang cảnh buổi tập huấn

Tại buổi tập huấn, các học viên đã được cán bộ của Chi cục quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản thành phố Hà Nội truyền đạt phổ biến nội dung một số văn bản mới về quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm thủy sản.

Báo cáo viên cũng tập trung đi sâu vào nội dung chính Nghị định 15 về quy định thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm; cách đánh giá, phân loại với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản nhỏ lẻ ; hướng dẫn mẫu cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh không cần cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm.

Thông qua tập huấn, đã trang bị cho học viên những kiến thức về công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong từng sản phẩm nông, lâm, thủy sản. Qua đó, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác quản lý chất lượng, vật tư thuộc lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn huyện.

Đồng thời, nâng cao hiệu quả trong công tác kiểm tra, giám sát chất lượng an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản trong thời gian tiếp theo, phát hiện và ngăn chặn kịp thời việc sử dụng chất cấm trong trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. Từ đó, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tồn dư hóa chất độc hại trong các sản phẩm nông nghiệp, đáp ứng yêu cầu về an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng.

Bình luận
0

Bình luận