Xuất khẩu nông sản ‘Mất’ 3 thị trường xuất khẩu ‘tỷ USD’ do điện thoại, máy tính’Mất’ 3 thị trường xuất khẩu ‘tỷ USD’ do điện thoại, máy tính

Theo thông tin mới nhất của Tổng cục Hải quan, hết tháng 2 có 4 thị trường xuất khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD.Đó là Hoa Kỳ với trị giá đạt 8,18 tỷ USD, tăng 35,7%; Trung Quốc đạt 4,72 tỷ USD, giảm 16,3%; Hàn Quốc đạt 2,92 tỷ USD, tăng 4,9%; Nhật Bản là 2,94 tỷ USD, tăng 9,1%.Riêng 4 thị trường nêu trên chiếm tới 51,9% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước trong cùng thời điểm.Tỷ trọng 4 thị trường xuất khẩu tỷ USD, trong tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước hết tháng 2/2019. Biểu đồ: T.Bình.Đáng chú ý, số thị trường xuất khẩu “tỷ USD” của nước ta trong 2 tháng qua bị giảm 3 thị trường gồm: Đức, Hà Lan và Hồng Kông.Cụ thể, trong 2 tháng đầu năm 2018 kim ngạch xuất khẩu sang các thị trường nêu trên lần lượt là 1,035 tỷ USD; 1,094 tỷ USD; 1,224 tỷ USD.Tuy nhiên, 2 tháng...
ADS
ads

Tin nông nghiệp mới nhất hôm nay