Thuỷ sản Gia Lai tập trung thanh tra những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực mà dư luận quan tâm

Quản lý và bảo vệ rừng là một trong những công tác tỉnh Gia Lai tập trung thanh tra trong năm 2019. Ảnh minh họa: TTXVNÔng Trần Hữu Đức, Chánh Thanh tra tỉnh Gia Lai cho biết, trong năm 2019, công tác thanh tra của tỉnh Gia Lai sẽ tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, dư luận quan tâm và có nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo như việc thực hiện chính sách, pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng đất đai; quản lý và bảo vệ rừng; quản lý đầu tư xây dựng; quản lý tài chính, tài sản công; thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia.Bên cạnh đó, công tác thanh tra tại Gia Lai sẽ tập trung thanh tra chuyên đề diện rộng theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ; thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật; thanh tra lại các cuộc thanh tra đã được các sở, ngành và...
ADS
ads

Tin nông nghiệp mới nhất hôm nay