Thanh tra việc thổi giá, chuyển nhượng đất rừng Vân Đồn

Ngày 15-3, UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết UBND tỉnh này đã có văn bản chỉ đạo thanh tra việc quản lý, sử dụng đất tại Vân Đồn, nhất là tình trạng chuyển nhượng đất rừng, đất nuôi trồng thủy sản.Tình trạng thổi giá đất tại Vân Đồn sẽ được thanh tra làm rõTheo đó, UBND tỉnh Quảng Ninh giao cho Sở TN&MT thành lập đoàn thanh tra tiến hành thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất...

Ngày 15-3, UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết UBND tỉnh này đã có văn bản chỉ đạo thanh tra việc quản lý, sử dụng đất tại Vân Đồn, nhất là tình trạng chuyển nhượng đất rừng, đất nuôi trồng thủy sản.

Tình trạng thổi giá đất tại Vân Đồn sẽ được thanh tra làm rõ

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Ninh giao cho Sở TN&MT thành lập đoàn thanh tra tiến hành thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất tại huyện Vân Đồn. Cụ thể, Sở TN&MT sẽ thanh tra làm rõ tình trạng quản lý, sử dụng đất của các dự án kinh doanh hạ tầng khu đô thị, trong đó tập trung làm rõ tiến độ triển khai các dự án, việc tuân thủy các quy định điều kiện góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thế chấp ngân hàng.

Bên cạnh đó, Sở TN&MT phải tập trung thanh tra làm rõ tình trạng chuyển nhượng quyền sử dụng đất rừng, đất nuôi trồng thủy sản cũng như việc triển khai các chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ninh liên quan tới quản lý, sử dụng đất tại huyện Vân Đồn. Sở TN&MT thực hiện việc thanh tra, báo cáo kết quả về UBND tỉnh Quảng Ninh trước 30-4.

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh công tác thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất tại huyện Vân Đồn được triển khai sau khi có nhiều thông tin phản ánh về tình trạng “thổi giá” đất cũng như chuyển nhượng đất rừng, đất nuôi trồng thủy sản tại đây.

ĐỖ HOÀNG

Baonongnghiep.vn tổng hợp