Tổng giá trị sản xuất huyện Quan Hóa tăng 17,6%

Tổng giá trị sản xuất huyện Quan Hóa tăng 17,6%

Cơ sở chế biến luồng tại xã Phú Xuân.

Theo thống kê của UBND huyện Quan Hóa, 6 tháng đầu năm 2019, tổng giá trị sản xuất là 842,894 tỷ đồng, đạt 50,03% so với kế hoạch, tăng 17,6% so với cùng kỳ. Trong đó, giá trị sản xuất ngành nông, lâm, thủy sản 362,014 tỷ đồng; giá trị sản xuất ngành công nghiệp – xây dựng 226,47 tỷ đồng; ngành dịch vụ thương mại 253,41 tỷ đồng. Cơ cấu các ngành kinh tế đang có bước chuyển dịch phù hợp theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ thương mại giảm tỷ trọng của ngành nông, lâm, thủy sản.

Trong thời gian tới, UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn tiếp tục triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch năm 2019 đã đề ra.

Tin và ảnh: Lê Hòa

Bình luận
0

Bình luận